חברי הועד המנהל:

עו"ד אילן יחזקאל, יו"ר

פרופ' אוריאל לסט

רו"ח צבי יצחק ויסברט, גזבר

מר יצחק רוגוב

גב' דרורה טל

ד"ר אורי שוחט

מר יואב סיני

המייסדים:

נעה ערן

נעמי גוטפרוינד-שגב
עפרה ברונו

יעקב נאור 

חברי ועדת ביקורת:

ד"ר יופ מאיירס

מר חיים בן דור

חברי העמותה:

ד"ר שרונה קומם

גב' שרון שפי

גב' מוניק גולדווסר

ד"ר וילנסקי

מר פנחס לייזר

גב' נדין קפלן

גב' דינה צרפתי

רו"ח:

מר חיים הירש