חברי הועד המנהל:

 • עו"ד אילן יחזקאל, יו"ר
 • רו"ח צבי יצחק ויסברט, גזבר
 • מר יצחק רוגוב
 • גב' דרורה טל
 • ד"ר אורי שוחט
 • מר יואב סיני
 • גב' שרון שפי

המייסדים:

 • נעה ערן
 • נעמי גוטפרוינד-שגב
 • עפרה ברונו
 • יעקב נאור 

חברי ועדת ביקורת:

 • ד"ר יופ מאיירס
 • מר חיים בן דור

חברי העמותה:

 • ד"ר שרונה קומם
 • מר אשר קורן
 • גב' מוניק גולדווסר
 • ד"ר וילנסקי
 • מר פנחס לייזר
 • גב' נדין קפלן
 • גב' דינה צרפתי

רו"ח:

 • מר חיים הירש