מחזור 2017-2018 יוצא לדרך!

קורס הכשרה בטיפול קבוצתי עם ילדים ומתבגרים באמצעות אומנויות.

פרטים נוספים בגוף המודעה.

ובמשרדנו: 02-5619765