הילדים השקופים של הכיתה לא עומדים בקריטריונים

"בשני מקלטים בירושלים מטפלת עמותת משעולים בילדים עם בעיות רגשיות וחברתיות.
היא מספקת להם מפלט מהפחדים והזדמנות להפעיל את הדמיון. העירייה הפסיקה להשתתף במימון אך ממשיכה לגבות שכר דירה. באחרונה הפסיק את מימונו גם משרד החינוך, בטענה שלא מדובר ב"חינוך מיוחד". כעת, הילדים עלולים להידרדר לחינוך המיוחד."
עיתון הארץ.

להתבגר ולהשתלב

"משעולים", מביט מעבר לליקויי הלמידה ולבעיות הקשב והריכוז, ומטפל בקשיים חברתיים של ילדים.
נועה ריבלין
מגזין TIME OUT.