ידידי העמותה

חברי הועד המנהל: עו"ד אילן יחזקאל, יו"ר פרופ' אוריאל לסט רו"ח צבי יצחק ויסברט, גזבר מר יצחק רוגוב גב' דרורה טל ד"ר אורי שוחט מר יואב סיני המייסדים: נעה ערן נעמי גוטפרוינד-שגב עפרה ברונו יעקב נאור  חברי ועדת ביקורת: ד"ר יופ מאיירס מר חיים בן דור חברי העמותה: ד"ר שרונה קומם גב' שרון שפי [...]